Värderingar

Tallberg-koncernens verksamhet styrs av värderingarna som utgör grunden för vårt företag.


Kvalitet

Tallberg-koncernen värdesätter hög kvalitet och god service. Vi arbetar enligt vår interna kvalitetsstandard. Vi prutar inte på kvaliteten, eftersom kundernas behov måste tillgodoses.

Tillförlitlighet

Vi är en tillförlitlig partner som satsar på långvariga relationer med våra kunder och samarbetspartner. Tallberg engagerar sig i projekt tillsammans med kunden, i givna löften och uppställda mål. Personalen är medveten om ansvaret och engagerar sig i både arbetsgivaren och kunderna. Var och en har sina uppgifter och ansvarsområden som siktar på att uppnå målen.

Partnerskap

Vi satsar på långvariga och strategiskt viktiga partnerskap med våra kunder och samarbetspartner. Ömsesidig framgång är viktig för oss. Som partner är Tallberg säker, tillförlitlig och kompetent. Partnerskap spelar en viktig roll i hela leveranskedjan från underleverantörerna till investerarna.

Resultat

Tallberg-företagen är en självständig och solid koncern som bedriver affärsverksamhet på lång sikt. Resultaten och lönsamheten garanterar verksamhetens kontinuitet och ger konkurrensfördelar. Bra resultat är den grundläggande förutsättningen för hela koncernen.

Samhällsansvar

Tallberg-koncernen har förbundit sig till en långsiktig välgörenhetsverksamhet där även personalen har erbjudits en möjlighet att påverka. Våra sammarbetspartners är Plan Finland Oy, Barnavårdsföreningen, Finlands Röda Kors, John Nurminens Stiftelse, Cancerfonden och Finlands naturskyddsförbund. Tillsammans med dessa uppskattade sammarbetspartners, tror vi att vi kommer att uppnå goda resultat.