Nyckeltal

h3 img { height: auto !important; }

Tallberg-koncernens nyckeltal 2018


Omsättning 2014–2018, M€

Tallberg_Omsättning_2018

Anställda 2014–2018

Tallberg_Anställda_2018


Fastighetsbeståndets utveckling 2014–2018

1000 hm²

Tallberg_Fastighetsbestånder_2018

Soliditet 2014–2018

%

Tallberg_Soliditet_2018