Tallberg-koncernen, kontaktuppgifter

Oy Julius Tallberg Ab
FO-nummer: 0114668-5
Besöks- och faktureringsadress: Finländarvägen 7, 02270 Esbo
Tfn 020 7420 700
Fax 020 7420 719
fornamn.efternamn@tallberg.fi
info@tallberg.fi


Våra kontaktpersoner

Martin Tallberg
Vd
tfn 020 7420 701, gsm 050 041 3208
martin.tallberg@tallberg.fi

Susanna Renlund
Styrelsens vice ordförande
gsm 0400 504 322
susanna.renlund@tallberg.fi

Heini Ristikankare 
Ledningens assistent
tfn 020 420 706, gsm 044 216 0068
heini.ristikankare@tallberg.fiHarry Holmström
Ekonomidirektör
tfn 020 7420 702, gsm 040 553 1331
harry.holmstrom@tallberg.fi

Seija Väre 
Controller
tfn 020 7420 704, gsm 050 525 4703
seija.vare@tallberg.fi

Kimmo Okker 
Fastighetschef
tfn 020 7420 709, gsm 040 752 1256
kimmo.okker@tallberg.fi


Jukka Tuoriniemi
Fastighetsskötare
gsm 0400 828 826
jukka.tuoriniemi@tallberg.fi