Information om ägarna

Moderbolaget Oy Julius Tallberg Ab är ett familjeföretag som grundades 1880. Bolaget har ca 30 aktieägare.


Dotterbolaget Julius Tallberg-Fastigheter Abp har ca 200 aktieägare, av vilka Oy Julius Tallberg Ab är den största med ett innehav på 70,06 %. Noteringen av Julius Tallberg-Fastigheter Abp:s aktier upphörde på Nasdaq OMX Helsinki Oy 19.3.2010.