Alexandersgatan 21

Fastigheten Alexandersgatan 21 är ett affärscentrum byggt 1899 i Helsingfors centrum. Fastigheten är belägen mellan Järnvägsstationen och Stockmann vid statyn Tre smeder och utgör en del av affärscentret City Center.


Affärsgalleria

Fastigheten har 9 våningar, 5 över och 4 under jord. Varje år passerar ca 7 miljoner personer City-passagen som går genom Alexandersgatan 21. Fastigheten har glastak och bildar en plaza-aktig affärsgalleria. Affärs-, kontors- och lagerlokaler finns på nio plan, och den totala uthyrda våningsytan är 8 200 m2, varav affärslokalerna står för ca 4 000 m2, kontoren för ca 2 700 m2 och lagerlokalerna för ca 1 500 m2. Lokalerna är moderna och lämpar sig särskilt väl för kontor, kundservice, kapitalförvaltning samt hälso- och sjukvård och erbjuder mångsidiga tjänster i stadskärnan.

Restauranger, mode, wellness och banker

Fastigheten har ett mångsidigt utbud av restauranger och kaféer som omfattar Hard Rock Cafe, restaurang Harald, Pizza Hut och Robert’s Coffee. Fastigheten har också många mode- och specialbutiker – Esprit, Kappahl, Kultajousi och NT-Bags finns på gatuplanet. Hälso- och wellnesstjänster tillhandahålls av City-hammaslääkärit, Hypoksi och City-Klinikka. Bank- och kapitalförvaltningstjänster handhas av United Bankers, som har sitt kontor i fastigheten.

Oy Julius Tallberg Ab hyr ut affärslokaler vid Alexandersgatan 21.


Aleksi21 1923

Arkitekturhistoriska synpunkter

Alexandersgatans västra ända fick sin nuvarande form på 1830-talet när man började torrlägga Gloet och då Ehrenströms detaljplan utvidgades. Intendent Carl Ludvig Engel utarbetade en ny gatu- och kvartersplan 1837–38. Kvarter 96 blev rätt stort jämfört med stadens traditionella rektangulära kvartersstruktur. Detta berodde på att Västra och Östra Henriksgatan som gick förbi kvarteret stod i ett diagonalt förhållande till gatunätet i centrum. Kvarterets hörn hade rundats av på grund av det lilla torget vid Globrunnen. Alexandersgatan hade redan tidigare varit stadens viktigaste affärsgata. När den anslöts till den västra utfartsleden ökade värdet på tomterna längs gatan stiga ytterligare. Försäljningen av de nya tomterna började omedelbart, och de första husen byggdes på 1840-talet. De flesta husen var träbyggnader, vilket antagligen berodde på områdets fuktiga förflutna.

Läs mer

Gyldenin Kartta

Elia Heikel och ny byggnadsteknik

Med hjälp av Elia Heikels viktiga insats byggdes den konstruktionsmässigt avancerade skyltfönstervåningen och butiksvåningarna som saknade mellanväggar. Heikel utnyttjade konsekvent järnkonstruktioner. Vid skyltfönstren befäste han konstruktionerna med dubbla järnpelare. Fasaden vid de övre våningarna har stärkts med järnkonstruktioner och stålbetong enligt förklaringen till ritningarna. Heikel konstruerade pelarna av stålskenor och I-balkar, genom att nita ihop dem till korsformade pelare.

Läs mer

Leikkauspiirustuss 1898

Kvarteret saneras till City-kvarteret

Ägarna till alla fem fastigheter vid City-passagen gav 1958 arkitekten Viljo Revell i uppdrag att utveckla det gamla affärskvarteret Sobeln. Till en början realiserades planen på tre tomter medan Alexandersgatan 21 fick vänta. Arkitektbyrån Viljo Revell och Heikki Castrén, senare Castrén – Jauhiainen – Nuutila, utarbetade ändringsplaner för några tomter i början av 1970-talet, men de egentliga ändringsarbetena inleddes först på 1980-talet. Den synligaste ändringen i saneringen på 1980-talet var att innergården vid Alexandersgatan 21 täcktes.

Läs mer