Aktuellt


OY JULIUS TALLBERG AB har sålt hela sitt innehav i dotterbolaget EKOMANS OY, som specialiserat sig på teknisk handel, till... Läs mer

Utnämningar

03.11.14

Vår fastighetsdirektör Jukka Lehtola blir direktör för NV Kiinteistösijoitus Oy och VVT Kiinteistösijoitus Oy vid månadsskiftet november–december.

... Läs mer

Tallberg-bolagen har förnyat sin webbplats 20.6.2014. Utseendet är nu fräscht och modernt men samtidigt värdigt.... Läs mer

Dipl.ekon., jur.kand Kaj Gustaf Bergh valdes 11.6.2014 till styrelseordförande. 

Han efterträder Thomas Tallberg, docent i medicin, som... Läs mer

allberg Tech Oy har sålt affärsverksamheten inom våtmålning och limutrustning till BBTechnics Oy 31.12.2013. I samband med affären övergår Antti... Läs mer

BBTechnics Baltic Oü och Tallberg Estonia Oü har ingått avtal genom vilket BBTechnics Baltic Oü tar över Tallberg Estonia Oü:s... Läs mer

Sasmetor Oy och Tallberg Tech Oy (Tallberg-koncernen) har 16.9.2013 ingått ett avtal genom vilket Sasmetor Oy 1.10.2013 tar över GEMA... Läs mer