Utnämningar

Tillbaka 03.11.14

Vår fastighetsdirektör Jukka Lehtola blir direktör för NV Kiinteistösijoitus Oy och VVT Kiinteistösijoitus Oy vid månadsskiftet november–december.

Byggmästare Kimmo Okker har utnämnts till fastighetschef för moderbolaget och fastigheten Alexandersgatan 21. Han inleder arbetet 3.11.2014. Vi ber er framöver kontakta Kimmo Okker i alla fastighetsärenden. Ni når Kimmo Okker bäst per telefon på numret 040 752 1256 eller per e-post på kimmo.okker@tallberg.fi . I underhållsfrågor ber vi er fortfarande kontakta Jukka Tuoriniemi, tfn 0400-828826 eller e-post aleksi21@kolumbus.fi .

Samtidigt vill jag tacka Jukka Lehtola för både min egen och företagets del för en bra arbetsinsats och önska Lycka och Framgång i kommande utmaningar.

Med önskan om en god höst,


Martin Tallberg

Föregående Följande