Styrelseordförande

Tillbaka 11.06.14

Dipl.ekon., jur.kand Kaj Gustaf Bergh valdes 11.6.2014 till styrelseordförande. 

Han efterträder Thomas Tallberg, docent i medicin, som varit styrelsemedlem sedan 1969 och ordförande 1984–2014. Under Thomas Tallbergs långa och förtjänstfulla ordförandeperiod leddes och utvecklades familjeföretagets verksamhet konsekvent för att säkerställa den ekonomiska framgången och oberoendet. Moderbolagets och koncernens affärsverksamhet och ägarrelationer är stabila och skapar tillsammans en bra plattform för det anrika familjeföretagets verksamhet framöver. Thomas Tallberg avled 30.5.2014. www.thomastallberg.com

Föregående Följande