Meddelande om företagsaffär

Tillbaka 08.04.15

OY JULIUS TALLBERG AB har sålt hela sitt innehav i dotterbolaget EKOMANS OY, som specialiserat sig på teknisk handel, till INDUSTRI-TEXTIL JOB OY, som är ett helägt dotterbolag till det svenska familjeföretaget INDUSTRI-TEXTIL JOB AB. Äganderätten övergick på den nya ägaren 31.3.2015.

Företagsaffären kompletterar och stärker INDUSTRI-TEXTIL JOB OY:s nuvarande affärsverksamhet. Affären stärker och utvidgar i synnerhet kompetensen inom projekthandel och tillämpningsområdena. Samtidigt skapar den en bra och stark plattform för ytterligare tillväxt i affärsverksamheten.

Målet för den nya ägaren är att fortsätta den tekniska projekthandeln som EKOMANS OY hållit på med i över 40 år i form av en ledande leverantör av luftrengöringsteknik till industrin. Företagets verksamhet och marknader har på sistone koncentrerats till Finland, Sverige och Ryssland. Ekomans Oy:s omsättning i fjol var 4,5 mn euro, och företaget hade 7 anställda. Verksamheten är koncentrerad till Kervo och Ylöjärvi.

I och med företagsaffären upphör Tallberg-koncernens långa historia inom teknisk handel. Tallberg-koncernen fokuserar framöver på att äga och utveckla kommersiella fastigheter samt på långsiktiga aktieinvesteringar.

Vi vill tacka alla våra kunder och samarbetspartner för ett gott samarbete, och vi hoppas att det ska fortsätta ännu mer aktivt framöver.
Verksamheten fortsätter i gamla tecken och samma kontaktpersoner betjänar er.

Ytterligare information om företagsaffären:
Harry Holmstöm / Oy Julius Tallberg Ab, tfn 040 553 1331
Timo Lääti / Industri Textil Job Oy, tfn 040 581 4251

Föregående Följande