Aleksi 21 övergick till att använda grön energi

Tillbaka 01.03.18

Vår fastighet på Alexandersgatan 21 övergick till grön energi i mars 2018. Vi ingick av tal om användning av elektricitet som har producerats med vattenkraft. 

I vår banner som snurrar i Citypassagen och på vår webbplats framhäver vi att gräset verkligen är grönare på vår sida!

Föregående Följande