Tunnusluvut

Tallberg konsernin tunnusluvut vuodelta 2016


Liikevaihto 2012-2016

M€

Liikevaihto 2016 W

Henkilökunnan määrä 2012-2016

henkilöitä keskimäärin

Henkilosto 2016 W


Kiinteistökannan kehitys 2012-2016

1000 hm2

Kiinteistökanta 2016 W

Omavaraisuusaste 2012-2016

%

Omavaraisuusaste 2016

--