Tunnusluvut

Tallberg konsernin tunnusluvut vuodelta 2017


Liikevaihto 2013-2017

M€

TallbergOyj_liikevaihto2017

Henkilökunnan määrä 2013-2017

henkilöitä keskimäärin

Henkilosto 2017 W


Kiinteistökannan kehitys 2013-2017

1000 hm²

TallbergOyj_kiinteistokanta2017

Omavaraisuusaste 2013-2017

%

Omavaraisuusaste 2017