Nyckeltal

Tallberg-koncernens nyckeltal 2016


Omsättning 2012–2016, M€

Liikevaihto 2016 W Swe

Anställda 2012–2016

Henkilosto 2016 W Swe


Fastighetsbeståndets utveckling 2012–2016

1000 hm2

Kiinteistökanta 2016 W Swe

Soliditet 2012–2016

%

Soliditet 2016