Aktuellt


allberg Tech Oy har sålt affärsverksamheten inom våtmålning och limutrustning till BBTechnics Oy 31.12.2013. I samband med affären övergår Antti... Läs mer

BBTechnics Baltic Oü och Tallberg Estonia Oü har ingått avtal genom vilket BBTechnics Baltic Oü tar över Tallberg Estonia Oü:s... Läs mer

Sasmetor Oy och Tallberg Tech Oy (Tallberg-koncernen) har 16.9.2013 ingått ett avtal genom vilket Sasmetor Oy 1.10.2013 tar över GEMA... Läs mer

Flaggskeppsbutiken som öppnar våren 2011 är ett exempel på att... Läs mer