Koncernstruktur

Tallberg-koncernen har betjänat finländska företag inom industrin och handeln i 135 år. I dag fokuserar koncernen på fastighetsinvesteringar och långsiktiga aktieinvesteringar. Tallberg-koncernen bildas av moderbolaget Oy Julius Tallberg Ab och dess dotterbolag Julius Tallberg-Fastigheter Abp. Koncernens omsättning är ca 21 miljoner euro och har 12 anställda.


Oy Julius Tallberg Ab är koncernens moderbolag och deltar i utvecklingen av dotterbolaget Julius Tallberg-Fastigheter Abp. Bolaget fokuserar på att äga och utveckla kommersiella fastigheter samt på långsiktiga aktieinvesteringar.

Julius Tallberg-Fastigheter Abp är ett fastighetsinvesteringsföretag. Företaget fokuserar på att äga och utveckla kommersiella och industriella fastigheter i huvudstadsregionen.


Värderingar

Aleksi21 3 Tallberg-koncernens verksamhet styrs av värderingarna som utgör grunden för vårt företag.
Läs mer

Nyckeltal

Tallberg_kolmeseppaa Tallberg-koncernens nyckeltal 2017.
Läs mer

Information om ägarna

Aleksi21 4Moderbolaget Oy Julius Tallberg Ab är ett familjeföretag som grundades 1880. Bolaget har ca 30 aktieägare.
Läs mer


Oy Julius Tallberg Ab

Koncernen moderbolag är familjeföretaget Oy Julius Tallberg Ab som grundades 1880. Oy Julius Tallberg Ab stöder sitt dotterbolag genom att tillsammans med ledning utveckla företaget och dess fastighetsbestånd. Företaget är solitt och äger och administrerar betydande fastighets- och aktietillgångar. Företagets viktigaste fastighet är affärsfastigheten Alexandersgatan 21 i Helsingfors stadskärna som företagets grundare lät bygga år 1899. Oy Julius Tallberg Ab:s kontor är beläget i Finnå i Esbo.

Julius Tallberg-Fastigheter Abp

Julius Tallberg-Fastigheter Abp är ett fastighetsinvesteringsföretag som grundades 1987. Företaget fokuserar på att äga och utveckla kommersiella och industriella fastigheter i huvudstadsregionen. Företaget tillhandahåller effektiva och flexibla lokallösningar och experttjänster som stöder kundens mål. Utvecklingen av Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:s verksamhet siktar på att skapa permanenta kundrelationer och goda partnerskap. Företaget äger ett diversifierat och lönsamt fastighetsbestånd som utvecklas kontrollerat. Företaget betjänar ca 350 hyresgäster i ca 28 fastigheter. Företagets kontor är beläget i Finnå i Esbo.

Läs mer Julius Tallberg-Fastigheter Abp.
Aktuellt

02.12.15
Samhällsansvaret är en viktig del av företagets verksamhet

Företagens sociala ansvar i bolagets verksamhet ses som al
11.05.15
Robert’s Coffee och nykomlingen Nt Bags

Robert’s Coffee i Citypassagen har flyttat till nya större
09.04.15
Oy Julius Tallberg Ab överväger att köpa Drumsö gård

Helsingfors stad planerar att sälja Drumsö gård och Röda v


Kontaktuppgifter

Oy Julius Tallberg Ab
Finländarvägen 7, 02270 Esbo
Växel 0207 420 700
info@tallberg.fi
www.tallberg.fi